Stichting Etersheimerbraak

Doelstelling

De Stichting Etersheimerbraak wil het historisch, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de Etersheimerbraak behouden en koesteren. Uitgangspunt is om gezamenlijk op te trekken bij het behouden en verder ontwikkelen van een toekomstbestendige, duurzame en recreatief culturele ontwikkeling van het gebied. De stichting richt zich op kleinschalig toerisme zoals wandelaars en fietsers. In de toekomst zullen historische schepen bij een nog te bouwen aanlegsteiger kunnen aanleggen. Bezoekers kunnen de Etersheimerbraak dan ook via het water bereiken. De stichting heeft deze gebiedsontwikkeling in inhoudelijke zin allereerst vorm gegeven met de bouw van het archeologisch minimuseum De Waterwolf.

Daarnaast zijn de volgende producten opgeleverd:

Audioroute Etersheim
Lesbrief
Docentenhandleiding Lesbrief
Brochure Etersheim

De documenten om de subsidie voor deze producten te verwerven zijn te vinden in het archief.

De volgende onderdelen zullen nog worden gerealiseerd:Bestuur

Op 1 januari 2022 zijn de stichting Het Schooltje van Dik Trom en Molenstichting Zeevang samen gegaan met Stichting Etersheimerbraak. Kijk hier voor de voormalige bestuursleden.


De bestuursleden van de Stichting Etersheimerbraak wonen of werken in het gebied en delen de ambitie om het erfgoed van het unieke polderlandschap in Etersheim te koesteren en te ontsluiten voor rustig, toeristisch gebruik.

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 leden waarbij minimaal 1 afgevaardigde van de Molenstichting Zeevang en 1 afgevaardigde van de stichting Het Schooltje van Dik Trom.

Bestuurssamenstelling

Friso de Zeeuw, voorzitter
Hilda Raasing, secretaris
Dick Hendriks, penningmeester
Dorus Luyckx, vicevoorzitter
Adri Bakker, bestuurslid 

Adviseurs

Albert Mol, financiën
Jetty Voermans, fondsenwerving
Bart Sloten, molenonderhoud
Carly Misset, historica
Yvonne Jonkman, fotograaf
Wil Spanjer, tekstschrijver

Gegevens

Secretariaat: Warder 13, 2473 PA Warder
Telefoon: 06 3498 3479
E-mail: info@etersheimerbraak.nl
Website: www.etersheimerbraak.nl
Kamer van Koophandel: 72582987
IBAN: NL31 RABO 0334 5618 09
ANBI/fiscaal nummer: 859162254

Stukken

Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 EH Visie Doelstellingen 2022 Fusieakte KvK uittreksel Oprichtingsakte

Archief

Bidboek
Presentatieplan
Projectplan
Feitelijke gegevens Projectverslag De Waterwolf

Donaties

Stichting Etersheimerbraak is een stichting zonder winstoogmerk. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor het realiseren van haar plannen is de stichting aangewezen op subsidies van fondsen, instellingen en overheid. Donaties zijn dan ook zeer welkom.

De stichting is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat je je gift kunt aftrekken voor de aangifte inkomstenbelasting. Een reden te meer om ons initiatief financieel te ondersteunen. Lees hier meer over de voorwaarden van de Belastingdienst.

Onze sponsoren